LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Điền Văn, Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Truyện Ma-Kinh Dị,

Nguồn: internet

Trạng thái: Full

Thông tin truyện: LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

ruyền thuyết kể rằng thời quân Lam Sơn chưa mạnh, Lê Lợi bị đánh bại, các tướng sĩ tan tác mỗi người một nơi. Khi bị quân Minh đuổi theo, Lê Lợi đã trốn vào rừng sâu tới khu vực Đồng Giao - Tam Điệp, trông thấy x.ác của một cô gái trẻ trên bãi cỏ. Ông bèn rút gươm đào tạm một cái huyệt để chôn cô gái ấy, khấn: "Nàng mà phù hộ cho ta chạy thoát, thì ngày sau tất sẽ báo đền."
Quân Minh đuổi đến, Lê Lợi trốn vào một gốc cây to rỗng ruột, xung quanh toàn là bụi rậm. Quân Minh cho chó săn lục tìm khắp nơi cho bằng được, chó sủa vào trong bụi rậm. Quân Minh định dùng lửa đốt cây thì bỗng có con cáo trắng chạy ra đánh lạc hướng, chó săn bèn đuổi theo. Nhờ đó Vua thoát nạn, ông cho rằng linh hồn người con gái đã ch.ết hóa thành cáo để cứu mạng ông. Sau này lên ngôi vua, ông cho lập một ngôi đền tại đây (Đền Mẫu Thượng ngày nay) và sắc phong người con gái ấy là Hộ Quốc Phu Nhân.
Truyện dựa theo tích trên và hư cấu thêm, có yếu tố linh dị, ngôn tình.
Tóm tắt một chút ngoại truyện về đứa bé con của Thị Ngải: Ngày pé sinh ra trên trời có đám mây ngũ sắc mang điềm lành, một thằng cuu thâu tóm hết gen đẹp gen giỏi của cha mẹ nó ^^

LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Điền Văn, Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Truyện Ma-Kinh Dị,

Nguồn: internet

Trạng thái: Full

Thông tin: LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

ruyền thuyết kể rằng thời quân Lam Sơn chưa mạnh, Lê Lợi bị đánh bại, các tướng sĩ tan tác mỗi người một nơi. Khi bị quân Minh đuổi theo, Lê Lợi đã trốn vào rừng sâu tới khu vực Đồng Giao - Tam Điệp, trông thấy x.ác của một cô gái trẻ trên bãi cỏ. Ông bèn rút gươm đào tạm một cái huyệt để chôn cô gái ấy, khấn: "Nàng mà phù hộ cho ta chạy thoát, thì ngày sau tất sẽ báo đền."
Quân Minh đuổi đến, Lê Lợi trốn vào một gốc cây to rỗng ruột, xung quanh toàn là bụi rậm. Quân Minh cho chó săn lục tìm khắp nơi cho bằng được, chó sủa vào trong bụi rậm. Quân Minh định dùng lửa đốt cây thì bỗng có con cáo trắng chạy ra đánh lạc hướng, chó săn bèn đuổi theo. Nhờ đó Vua thoát nạn, ông cho rằng linh hồn người con gái đã ch.ết hóa thành cáo để cứu mạng ông. Sau này lên ngôi vua, ông cho lập một ngôi đền tại đây (Đền Mẫu Thượng ngày nay) và sắc phong người con gái ấy là Hộ Quốc Phu Nhân.
Truyện dựa theo tích trên và hư cấu thêm, có yếu tố linh dị, ngôn tình.
Tóm tắt một chút ngoại truyện về đứa bé con của Thị Ngải: Ngày pé sinh ra trên trời có đám mây ngũ sắc mang điềm lành, một thằng cuu thâu tóm hết gen đẹp gen giỏi của cha mẹ nó ^^

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

Advertisement